Sức mạnh khủng khiếp của đòn chỏ ngang trong Kickboxing

Trong Kickboxing, MMA, Muay Thai, đòn chỏ có sức mạnh khủng khiếp và tàn độc, trong luật thi đấu thể thao nghiêm cấm sử dụng. Chỉ có một số ít môn võ được sử dụng đòn chỏ như MMA, Muay Thai…

Đòn chỏ chia thành nhiều dạng theo phương ra đòn như: đòn chỏ tréo từ trên xuống, chỏ ngang, chỏ vòng ngang, chỏ cắm, chỏ đánh tốc ngược lên, đánh chỏ về phía sau… Mỗi đòn có đặc trưng riêng tuy nhiên điểm chung của các đòn chỏ đều là sức mạnh khủng khiếp. Trong võ thuật, sức mạnh của đòn chỏ ngang có thể đạt tới vận tốc khoảng 24 mph (khoảng 38 km/h).

https://trungtamkickboxing2.blogspot.com/ hiệu quả

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*